Depolanan malzemenin özelliklerine göre depolar, hammadde, yarı mamul ve tamamlanmış ürün depoları şeklinde sınıflandırılabilmektedir. İmalatın amacı pazarın talebine uygun biçimde belirli miktar ve kalitedeki ürünün üretilmesidir. Üretim faaliyetlerinde işgücü, makine, malzeme ve tesis genel giderleri önemli maliyet kalemleridir. Tam zamanında sipariş gerçekleştirme ve katlanılan maliyetlerin düşürülmesi tüm işletme operasyonlarının uyumlu çalışmasıyla mümkündür. imalat sektöründe hammadde, yarı mamul, bileşen (komponent)/hazır parça ve tamamlanmış ürün (mamul) depo türleri bulunmaktadır. Farklı özelliklere sahip bu kalemler çok tabiidir ki farklı özelliklere sahip depolarda korunmaktadır.


Rampa Tasarımı

Okunma Sayısı: 5242 defa

Depolarda araç rampasının amaca uygun tasarımı operasyon sürecini hızlandırmakta, maliyetleri azaltmakta, emniyet ve güvenliği arttırmaktadır. Genel olarak bir rampa tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır:
Deponun coğrafi konumunun ve rampaların yerleşim yerinin, depoya girişi çıkış yapacak araçların ana güzergâhtan ayrıldıktan sonra tesise en kısa zamanda ulaşabilmelerini ve emniyetle manevra yaparak yanaşabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.


Depo Yatırım Planlaması

Depo yatırım planLamasında bulunan işletmelerin zorlandıkları alanların başında ürün-depo-müşteri etkileşiminin düzeyinin tespiti gelmektedir. Bu düzey, depo hizmeti sunmak isteyen girişimciyi genel ve spesifik (özel) depo yatırım değerlendirmesinde bir hayli zorlamaktadır.
Genel ve özel depoları şu şekilde açıklamak mümkündür:
Genel depolar, çoğunlukla ihracat-ithalat ürünlerine yönelik tasarlanan ve geçici bir şekiLde depolama yapılan genel özelliklerdeki depolardır. Bu depolarda paletli ürünler sırt sırta raf sistemi ile zemin üzerine yığma şeklinde konumlandırılır.


Malzeme Elleçleme Prensipleri

Okunma Sayısı: 5055 defa

Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü malzeme elleçleme prensiplerini on başlıkta toplamıştır

  • Planlama
  • Standartlaştırma
  • Çalışma
  • Ergonomi
  • Birim Yük
  • Alan Kullanımı
  • Sistem
  • Otomasyon
  • Çevre

Reachtruck

Okunma Sayısı: 4925 defa

Reach Truck, dar alanlarda yapılmakta olan operasyonlarda kullanılan ve akü gücü ile çalışan araçlardır. Palet taşıma çatalları ileri ve geri hareket etme yeteneğine sahiptir.
Otomatik yükseklik seçim özelliği bulunan veya kamera sistemi ile donatılmış modeller yüksek seviyelerdeki palet operasyonlarında operatöre kolaylık sağlamaktadır.
1000 kg ile 3500 kg arasında taşıma kapasitesi yaklaşık 11 m yüksekliğe kaldırma kapasitesi bulunmaktadır.
2,8 m. ile 3 m.lik dar alanlarda operasyonlarını gerçekleştirebilmektedir.