Tehlikeli Cisimler

Okunma Sayısı: 1852 defa

Dökülmesi veya dağılması durumunda sağlığı tehdit eden cisimlerin - belirli kimyasallar gibi - depolandığı alanlara daha özel bir emniyet verilmeli ve konteynerlerin, paletlerin ve üzerinde bulundukları rafın zarar görmeyecek şekilde güvenli olması temin edilmelidir. Bazı durumlarda bu materyalleri açık ya da yarı açık alanlarda depolamak daha tedbirli olacaktır.
Raflar açık ya da yarı açık alanlarda kullanılacak ise rüzgara ya da kara karşı direnebilecek şekilde dizayn edilmelidir ve bu ortamlarda en yeterli koruma eylemleri kullanılmalıdır.


Sürücü Eğitimi

Okunma Sayısı: 1783 defa

Bir raf sistemi içinde en fazla rastlanan hasarlar mekanik idari ekipmanların çarpma sonucu verdiği zararlardır. Bir kaç ton ağırlığında tam yüklü forkliftlerin, raf sistemine çarpması sonucu hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu hasarlar genellikle dikey ayaklarda görülür ancak bazı durumlarda travers ya da gergilerde (çapraz bağ) de görülebilir.
Bir depo içinde bazı kazaların olabileceği kabul edilmelidir. En iyi operatör bile, anlık bir dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu rafa çarpabilir. Önemli olan meydana gelen deformasyonların o birimin gücünü ne ölçüde zayıflattığının farkına varılmasıdır.


Riskli Alanlar ve İşaretler

Okunma Sayısı: 1665 defa

"Kırmızı"
Bu alan büyük hasarın tanımlandığı alan olup, rafların anında boşaltılıp tamir edilene kadar, olası tüm kullanım hallerinin engelleyecek şekilde izole edilmesini gerekli görmektedir. Bu tür durumlarda tamirat genellikle bozulan parçaların yenisinin temin edilmesi şeklinde olacaktır. Her firma bu tip alanlarına izole edilmesi hususunda bir yönteme sahip olmalıdır. Öyle ki hasarlı malzemelerin tamir olmadan ve verimli sistem kurulmadan kullanımını kesinlikle engellemelidirler.


Görüş Sahası

Okunma Sayısı: 1645 defa

Özellikle yoğun hareketin olduğu depolarda, hızlı hareket eden forkliftlerin bulunduğu ortamlarda görüş sahasındaki netliğin önemi gözardı edilemez. Gerek operatörler, gerekse yayalar için net görüş alanlarını engelleyecek tüm durumlar önlenmelidir.
Bu görüş dizaynı herhangi bir ekipmanın değişmesi durumunda tekrar gözden geçirilmelidir.


Uyarılar

Okunma Sayısı: 1613 defa

Tüm raf ayaklarına belirlenen yükleme ağırlıkları ve temel yerleştirme ile ilgili uyarılar aşılmamalıdır. Herhangi bir denetim, bu uyarıların dikkate alındığı ve gerektiği gibi uygulandığı hususlarını teyit edebilmelidir. Daha da önemlisi bir önceki denetimde yerini almış yerleştirme uygunluğunu teyit etmelidir.