Coğrafi yerleşim yerine göre depolar; merkezi, bölgesel ve transit depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Merkezi Depolar

Merkezi depolar önemli coğrafi konuma sahip ve yüksek hacimli ürün girişinin olduğu yerlerdir. Hedef pazar ya da müşteri grubuna göre bağlı olarak kıta veya ülke içerisinde birden fazla bölgeye hizmet verebilecek şekilde depo kuruluş yeri tespit edilmektedir. Örneğin büyük bir üretim tesisinin hedef pazara yakın bir noktada kurduğu depolardır. Ürünler genellikle bu merkezde toplanır, saklanır ve dağıtımı yapılır. Ayrıca pazar ve müşteri taleplerine uygun bir biçimde gruplandırma ve uyumlandırma vb. desteği verirler.


Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Okunma Sayısı: 2686 defa

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nin (Resmi Gazete 11 Şubat 2004, Sayı:25370) amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemektir.


Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğin (Resmi Gazete 11 Şubat 2004, Sayı: 25370) amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Yangın Önleme

Okunma Sayısı: 2593 defa

Depolarda yangına karşı önlem alınmalı ve önceden belirlenmiş kurallar seti harfiyen uygulanmalıdır.

Yangından korunma sistem ve uygulamaları, depo içerisindeki ürünlerin ve çalışanların emniyeti için en hayati konuların başında gelmektedir.
Depolarda yangınla mücadelede yangın sensörleri, yağmurlama sistemleri, yangın muslukları ve yangın söndürücüler bir arada kullanılmaktadır. Ayrıca acil durum senaryoları gereği en yakın itfaiye teşkilatı ve hastane ile ilişki kurulmalı ve kapasiteleri takip edilmelidir.


Yangından Korunma

Okunma Sayısı: 2355 defa

Yangından korunma depo projesinin ilk aşamalarında düşünülmelidir. Yerel itfaiye teşkilatı konuyla ilgili ücretsiz bilgi alınabilecek önemli bir kaynaktır. Alınacak önlemler büyük bir yangının potansiyel etkilerine karşı genel bir kazanç oluşturacaktır.
Sprinkler ve duman dedektörlerinin kontrolleri uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Bununla birlikte raf bölmeleri arasındaki yangın açıklıkları gibi daha sıradan ekipmanların hasarlı olup olmadığı kullanıcı tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir