Depolamada Risk Faktörleri

Okunma Sayısı: 2528 defa

Depoya gelen aracın boşaltılması, ürünün rafa yerleştirilmesi daha sonrasında siparişin hazırlanması ve tekrar araca yüklenmesinden, sevkıyat ve müşteri teslimine kadar gerçekleştirilen tüm süreçlerde birçok risk bulunmaktadır.

Depolar ürün hareketinin yaşandığı yerlerdir. Depolamada en sık rastlanan iş kazası türleri forklift kazaları, ürünlerin yüksek raflara yerleştirilmeleri ve toplanmaları sırasında yaşanan paket/palet düşüşleridir.


Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğin (Resmi Gazete 11 Şubat 2004, Sayı: 25370) amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Okunma Sayısı: 2523 defa

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nin (Resmi Gazete 11 Şubat 2004, Sayı:25370) amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemektir.


Yangın Önleme

Okunma Sayısı: 2476 defa

Depolarda yangına karşı önlem alınmalı ve önceden belirlenmiş kurallar seti harfiyen uygulanmalıdır.

Yangından korunma sistem ve uygulamaları, depo içerisindeki ürünlerin ve çalışanların emniyeti için en hayati konuların başında gelmektedir.
Depolarda yangınla mücadelede yangın sensörleri, yağmurlama sistemleri, yangın muslukları ve yangın söndürücüler bir arada kullanılmaktadır. Ayrıca acil durum senaryoları gereği en yakın itfaiye teşkilatı ve hastane ile ilişki kurulmalı ve kapasiteleri takip edilmelidir.


Yangından Korunma

Okunma Sayısı: 2269 defa

Yangından korunma depo projesinin ilk aşamalarında düşünülmelidir. Yerel itfaiye teşkilatı konuyla ilgili ücretsiz bilgi alınabilecek önemli bir kaynaktır. Alınacak önlemler büyük bir yangının potansiyel etkilerine karşı genel bir kazanç oluşturacaktır.
Sprinkler ve duman dedektörlerinin kontrolleri uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Bununla birlikte raf bölmeleri arasındaki yangın açıklıkları gibi daha sıradan ekipmanların hasarlı olup olmadığı kullanıcı tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir