Forklift Operatörü Eğitimi

Okunma Sayısı: 2687 defa

Bir raf sistemi içinde en fazla rastlanan hasarlar mekanik ve operatörler tarafından idare edilen ekipmanların çarpması sonucu meydana gelen zararlardan kaynaklanmaktadır.
Bir kaç ton ağırlığında tam yüklü forkliftlerin, raf sistemine çarpması sonucu hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu hasarlar genellikle dikey ayaklarda görülmektedir ancak bazı durumlarda travers ya da gergilerde (çapraz bağ) de görülebilmektedir. Bir depo içinde bazı kazaların olabileceği kabul edilmektedir. En iyi operatör bile, anlık bir dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu rafa çarpabilmektedir.


İşletme fonksiyonuna göre depolar; lojistik, dağıtım, genel saklama ve hizmet depoları şeklinde ayrılabilmektedir. Dış kaynaktan yararlanma yöntemiyle depo hizmeti satın alınmaktadır.

Lojistik Depolar

Lojistik hizmet üretenler tarafından işletilen depolarda bir ya da çok sayıda müşteriye hizmet verilebilmektedir. Alanında uzman olan lojistik işletmeleri depo yatırımları ile birlikte müşterilere çok geniş bir yelpazede hizmetleri; taşıma, depolama, dağıtım, ambalajlama, paketleme vb. hizmetleri sunabilmektedir.


Coğrafi yerleşim yerine göre depolar; merkezi, bölgesel ve transit depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Merkezi Depolar

Merkezi depolar önemli coğrafi konuma sahip ve yüksek hacimli ürün girişinin olduğu yerlerdir. Hedef pazar ya da müşteri grubuna göre bağlı olarak kıta veya ülke içerisinde birden fazla bölgeye hizmet verebilecek şekilde depo kuruluş yeri tespit edilmektedir. Örneğin büyük bir üretim tesisinin hedef pazara yakın bir noktada kurduğu depolardır. Ürünler genellikle bu merkezde toplanır, saklanır ve dağıtımı yapılır. Ayrıca pazar ve müşteri taleplerine uygun bir biçimde gruplandırma ve uyumlandırma vb. desteği verirler.


Mülkiyet biçimine göre depolar, özel, kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar, kontratlı depolar ve leasing depolar şeklinde ayrılmaktadır.

Özel Depolar

Özel depolar, mülkiyeti kişi veya kuruma ait olan depolardır. Arazi, bina ve ekipman yatırımları depo sahibi tarafından karşılanmaktadır. Depo operasyonları, işgücü, yönetim, kontrol ve izleme, esneklik, sigorta, risk ye tehlikeler (kayıp, hasar, iş kazası, yangın, vb.), maliyetler ve vergiler, depo sahibi sorumluluğundadır. Özel depolar, imalat tesisinin içinde olabileceği gibi işletme faaliyet alanına göre farklı coğrafi bölgelerde de olabilmektedir.
Bu depolarda işletme amaçlarına uygun bir biçimde hammadde, yarı mamul ve nihai ürün depolaması yapabilmektedir.


Raf Koruması

Okunma Sayısı: 2577 defa

Raf sisteminde ayak profillerinin korunmasına önem verilmelidir. Aktarma koridorlarında, köşe pozisyonlarında ve kapı yollarının karşısında duran ayaklar özellikle çatallı forkliftler tarafından ya da diğer hareket halindeki trafikten kolayca hasar alabilir. Ancak pek çok yöntemle de korunabilir;

a) Yere monteli ayak korumalar en bilinenidir ve raf ayağının hemen önünde yere dübel ile bağlanırlar.

b) Rafa monteli sütun takviyesi ya da darbe dağıtıcıları, çarpma noktasının etkisini azaltabileceği gibi tesadüfi hasarları da minimize eden düşük maliyetli bir metodtur.