Depo, ürünlerin hammadde ortamından üretim aşamasına, oradan da tüketim dağıtım merkezlerine kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır.

Depo içinde eşyaların düzenli bir şekilde saklanması, ayrıştırma, yükleme ve boşaltma operasyonlarında hasar görmemesi, kaybolmaması, ses, ışık, ısı, nem, havalandırma, böcek ve kemirgen gibi faktörlerden zarar görmemesi uzmanlık gerektirmektedir. Depo, antrepo, dağıtım ve aktarma merkezlerinin ayrı çalışma prensipleri ve düzenleri bulunmaktadır.


Malzeme Elleçleme Prensipleri 2

Okunma Sayısı: 3172 defa

Birim Yük

Bir birim yük, bir seferde tek bir parça gibi taşınabilen veya depolanabilen yüklerdir.
Örneğin, çok sayıda parça bir araya gelerek bir palet veya konteyner ile taşınabilmekte veya depolanabilmektedir.
Birim yükler, tedarik zinciri sürecinin her aşamasında envanter hedeflerini tutturacak ve yeterli miktarda malzeme akışını sağlayacak biçimde uygun ölçütlerde ve konfigürasyonda oluşturulmaktadır. Birçok parça bir araya getirilerek birim yük oluşturulmaktadır. Böylelikle daha az çaba ve işle bir seferde çok sayıda bağımsız parça taşınabilmektedir.
Birim yük taşımak, birçok ürünü bağımsız (tek tek) ve ayrık şekilde taşımaktan zaman ve maliyet bakımından daha karlıdır.
imalat ve dağıtım kanalları sürecinde hareket ederken birim yük boyutu ve kompozisyonu değişebilmektedir. Büyük birim yükler hem üretim öncesi hammadde, hem de üretim sonrasında tamamlanmış ürün şeklinde olabilmektedir. Küçük birim yükler üretim stratejileri ile uyumlu olarak esneklik, sürekli akış ve tam zamanlı uygulamaları sağlayan yüklerdir.


Hava koşullarından korunma derecesi göre depolar açık ve kapalı depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Açık Hava Depoları

Açık hava depolarında depo alanının dört tarafını ve üzerini kapatan herhangi bir yapı (bina) bulunmamaktadır. Depo sahası genellikle giriş çıkış kontrolü açısından duvar, tel örgü veya metal bir malzeme ile çevrilmiştir.
Bu tür depoların yatırım maliyeti düşüktür. Açık hava deposunda yer alan ürün ve malzemeler büyük oranda yağmur, güneş, sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı korunmaya ihtiyaç duymamaktadırlar.


İsminden de anlaşılacağı gibi depolarda dar koridor alanlarında istifleme yapmak için kullanılan araçlardır.
Telli ya da raylı sistem üzerinde çalışabilmektedir. Çatalları koridor tarafında istifleme yapabilecek şekilde 180° dönebilmektedir.
Günümüzde 14 metreye kadar istifleme yapabilen modelleri bulunmaktadır.


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi Gazetel 1 Şubat 2004, Sayı:25370) içerisinde temel tanımlar şu şekilde belirtilmektedir: