Depo Zemini

Okunma Sayısı: 3659 defa

Depo tasarımında başlangıç adımlarından bir tanesi de "depo zemini" konusundaki planlamalardır, inşaat aşamasından başlayarak depo zemini düzenlenirken temelde dikkate alınması gereken bazı konular bulunmaktadır.
Öncelikle dökülecek beton zeminin kalitesi, kalınlığı, düz ve pürüzsüz olması ile beraber üzerine döşenecek yer döşemesinin de uygunluğu ve kalitesi, zeminin taşıma kapasitesine etki eden temel unsurları oluşturmaktadır.
Eksik, hatalı ya da depolanan ürünün özelliklerine uygun olmayan malzeme ile yapılan zeminler; sürtünme, ağırlık, nem vb. faktörler karşısında kısa zamanda bozulabilmektedir.


Depolama süreçleri, göndericiden ürünlerin depoya alınması ve bu işlemin organizasyonuyla başlamaktadır. Gönderici deponun niteliğine bağlı olarak tedarikçi, üretici, ihracatçı veya ithalatçı olabilmektedir. İmalat sektöründe hammadde, yarı mamul ya da hazır parçanın depoya girmesi, fiziksel [depolamanın gerçekleştirilmesi, ambalajlama, etiketleme ve konsolidasyon işlemlerinin yanı sıra dağıtım öncesi son kontrollerin yapılması ve depolanıp son kullanıcıya uygun şekillerde ulaştırılması depolama iş süreçlerinin temel halkalarını oluşturmaktadır.


Otomatik Araçlar

Okunma Sayısı: 3418 defa

Otomatik hareketli araçların bulunduğu ortamlarda, çalışan sayısının az olmasından dolayı kaza olma riskinin düşük olacağı zannedilir. Ancak durum böyle değildir ve en önemlisi kullanıcılar; mıknatıslar, sensörler, reflektör ya da elektrik düğmeleri gibi duyarlı aletlerin durumunu sürekli izlemeli ve sağlam kalmalarını temin etmelidirler. Siperlenmiş ya da tamamlanmamış sinyaller yani yanlış sinyaller makina ve raf arasında kazaya neden olabilir. Bu tip bir hasar, en kötü şartlar altında, yaya yasağı olmayan alanlarda devrilme gibi bir sonuç doğurabilir.


Palet Sistemleri

Okunma Sayısı: 3332 defa

Palet, üzerinde bulunan malzemelerin bir arada ve tek bir birim olarak taşınmasını sağlamaktadır Palet, taşıma ve depolama süreçlerini hızlandırmakta, emniyet ve maliyet faydaları yaratmaktadır. Paletleı forklift, asansör ve vinçler vb. araçlar tarafından taşınmaya uygundur. Lojistik operasyonlarda sıklıkla tahta (ahşap) palet, plastik palet ve oluklu mukavva palet (corrugated palet) türleri kullanılmaktadır. Son dönemde çevreci yaklaşımlar ve hijyen konusuna verilen önem ve bu konudaki yasal düzenlemeler tahta palet kullanımının gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Oluklu mukkavva paletler istenilen ölçülerde ve baskılı olarak üretilebilmektedir.
Bir tahta palet 21 kg. iken oluklu mukavva palet yaklaşık 6 kg.dır. Bu tür paletlerin kullanıldıktan sonra geri kazanımı bulunmaktadır.


Temel Depo Kararları

Okunma Sayısı: 3268 defa

Kuruluş aşamasında, depo yerinin tespiti, deponun boyutları ve mülkiyet biçimi ön plana çıkan unsurlardır. Yapılan yatırımın geriye dönme süresi, ilk yatırım kararının ardından, deponun niteliği (tekstil deposu, soğuk hava deposu, antrepo, tehlikeli madde deposu, vb.) depoda kullanılacak araç ve gerecin temini, zeminin yapısı, kurulacak raf sistemleri, kullanılacak olan teknoloji ve çalıştıralacak personelin niceliği başlıklarına da bağlı oalrak değişecektir. O halde bu başlıkları kısaca incelemekte fayda var. Seçim kriterleri oluşturulurken, pazara, hedef müşterilere, üretim merkezlerine, liman veya gümrüğe yakınlığın mı daha önemli olduğu gözden geçirilmelidir.