Depo Yönetiminde Maliyet

Okunma Sayısı: 3414 defa

İşletme yöneticileri tarafından depolar kuruluş aşamasından itibaren meydana getirdiği katkılardan çok "maliyet" yönleri ile değerlendirilmektedir.
Lojistik işletmelerinde depoların, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedirler. Depolar, doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte, doğru fizibilite çalışmaları ve doğru insan kaynakları ile katma değer yaratan bir yapıya sahip olmaktadır.


Depolama süreçleri, göndericiden ürünlerin depoya alınması ve bu işlemin organizasyonuyla başlamaktadır. Gönderici deponun niteliğine bağlı olarak tedarikçi, üretici, ihracatçı veya ithalatçı olabilmektedir. İmalat sektöründe hammadde, yarı mamul ya da hazır parçanın depoya girmesi, fiziksel [depolamanın gerçekleştirilmesi, ambalajlama, etiketleme ve konsolidasyon işlemlerinin yanı sıra dağıtım öncesi son kontrollerin yapılması ve depolanıp son kullanıcıya uygun şekillerde ulaştırılması depolama iş süreçlerinin temel halkalarını oluşturmaktadır.


Otomatik Araçlar

Okunma Sayısı: 3206 defa

Otomatik hareketli araçların bulunduğu ortamlarda, çalışan sayısının az olmasından dolayı kaza olma riskinin düşük olacağı zannedilir. Ancak durum böyle değildir ve en önemlisi kullanıcılar; mıknatıslar, sensörler, reflektör ya da elektrik düğmeleri gibi duyarlı aletlerin durumunu sürekli izlemeli ve sağlam kalmalarını temin etmelidirler. Siperlenmiş ya da tamamlanmamış sinyaller yani yanlış sinyaller makina ve raf arasında kazaya neden olabilir. Bu tip bir hasar, en kötü şartlar altında, yaya yasağı olmayan alanlarda devrilme gibi bir sonuç doğurabilir.


Palet Sistemleri

Okunma Sayısı: 3115 defa

Palet, üzerinde bulunan malzemelerin bir arada ve tek bir birim olarak taşınmasını sağlamaktadır Palet, taşıma ve depolama süreçlerini hızlandırmakta, emniyet ve maliyet faydaları yaratmaktadır. Paletleı forklift, asansör ve vinçler vb. araçlar tarafından taşınmaya uygundur. Lojistik operasyonlarda sıklıkla tahta (ahşap) palet, plastik palet ve oluklu mukavva palet (corrugated palet) türleri kullanılmaktadır. Son dönemde çevreci yaklaşımlar ve hijyen konusuna verilen önem ve bu konudaki yasal düzenlemeler tahta palet kullanımının gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Oluklu mukkavva paletler istenilen ölçülerde ve baskılı olarak üretilebilmektedir.
Bir tahta palet 21 kg. iken oluklu mukavva palet yaklaşık 6 kg.dır. Bu tür paletlerin kullanıldıktan sonra geri kazanımı bulunmaktadır.


Temel Depo Kararları

Okunma Sayısı: 3043 defa

Kuruluş aşamasında, depo yerinin tespiti, deponun boyutları ve mülkiyet biçimi ön plana çıkan unsurlardır. Yapılan yatırımın geriye dönme süresi, ilk yatırım kararının ardından, deponun niteliği (tekstil deposu, soğuk hava deposu, antrepo, tehlikeli madde deposu, vb.) depoda kullanılacak araç ve gerecin temini, zeminin yapısı, kurulacak raf sistemleri, kullanılacak olan teknoloji ve çalıştıralacak personelin niceliği başlıklarına da bağlı oalrak değişecektir. O halde bu başlıkları kısaca incelemekte fayda var. Seçim kriterleri oluşturulurken, pazara, hedef müşterilere, üretim merkezlerine, liman veya gümrüğe yakınlığın mı daha önemli olduğu gözden geçirilmelidir.