Depoda Kullanılan Koruyucu Ekipmanlar

Okunma Sayısı: 4256 defa

Depolarda en üst düzeyde önlemlerin alınmasına rağmen ne yazık ki bir takım kazalar meydana gelebilmektedir. Önlenemez tarzda olan bu tür kazaların olumsuz etkilerinden korunabilmek amacıyla bazı güvenlik ekipmanları kullanılmaktadır.
Bunların başında; baretler, esnek ve kaymaz tabanlı ayakkabılar, koruyucu eldivenler, maskeler ve gürültüden koruyucu ekipmanlar vb. gibi güvenlik ekipmanları yer almaktadır.
Bu ekipmanlar depo sahasındaki faaliyetlerin özelliklerine ve meydana gelmesi olası risk ve tehlikelerin niteliklerine uygun şekilde seçilmelidir.


Depo Yatırım Maliyetleri

Okunma Sayısı: 4063 defa

Depo yatırım maliyetleri temelde üç ana başlıkta toplanmaktadır: Ana maliyet başlıkları içerisinde,
• Arazi ve inşaat maliyetleri,
• Ekipman satınalma maliyetleri; ekipman maliyetleri ve depo raf sistemleri yatırım maliyeti,
• İşletim maliyetleri; personel giderleri, aydınlatma, ve diğer genel giderler, bulunmaktadır.
• Arazi ve İnşaat Maliyetleri


Endüstriyel Beton Zeminler

Okunma Sayısı: 3989 defa

Endüstriyel beton zemin uygulamaları; adından da anlaşıldığı üzere fabrika, atölye, depo, akaryakıt istasyonu, otopark, servis alanları, havaalanı pistleri gibi ağır yükler ve aşınmaya maruz endüstriyel zeminlerin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aşamaları kapsar.
Özellikle ülkemizde sanayicilerimizin endüstriyel beton zeminleri ile ilgili haklı yakınmaları, tamirat talepleri çatlaklar, yüzeyde tozuma, yetersiz yüzey düzgünlüğü ve tamir süresince işletmelerin atıl kalacak olmasından dolayı oluşacak maddi kayıplar, endüstriyel beton zemin uygulamasının önemini ve ciddiyetini göstermektedir.


Rampa Türleri

Okunma Sayısı: 3883 defa

Rampalar; kapalı, düz ve açık rampa olarak üçe ayrılabilmektedir. Kullanımda her rampa türünün kendine özel avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.


Depo Yönetiminde Maliyet

Okunma Sayısı: 3690 defa

İşletme yöneticileri tarafından depolar kuruluş aşamasından itibaren meydana getirdiği katkılardan çok "maliyet" yönleri ile değerlendirilmektedir.
Lojistik işletmelerinde depoların, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedirler. Depolar, doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte, doğru fizibilite çalışmaları ve doğru insan kaynakları ile katma değer yaratan bir yapıya sahip olmaktadır.