Taşımacılık ve lojistik yönetiminde kaza. hasar ve kayıplar üreticiden-tüketiciye, göndericiden ürünün alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilir.
"Uluslararası taşımacılık risk yönetimidir" sözü sektörde aynı zamanda depo uygulamaları içinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Çoğunlukla yükleme ve boşaltma sırasında örneğin, demiryolu operasyonlarında istasyonda bir vagondan diğer vagona, bir kamyondan diğer bir kamyona veya gemiye vb. aktarma yapılırken düşme, ezilme, kırılma, paketlerin patlaması gibi riskler ortaya çıkabilmektedir. Sadece taşımacılık tarafında değil lojistik operasyonlarda da risk söz konusudur.
Depolar, dağıtım merkezleri ve taşıma türleri (karayolu, demiryolu vb.) arasındaki geçişler yani aktarmalar/ transferler riskin yükseldiği bölgelerdir.


Depo Yatırım Maliyetleri

Okunma Sayısı: 3860 defa

Depo yatırım maliyetleri temelde üç ana başlıkta toplanmaktadır: Ana maliyet başlıkları içerisinde,
• Arazi ve inşaat maliyetleri,
• Ekipman satınalma maliyetleri; ekipman maliyetleri ve depo raf sistemleri yatırım maliyeti,
• İşletim maliyetleri; personel giderleri, aydınlatma, ve diğer genel giderler, bulunmaktadır.
• Arazi ve İnşaat Maliyetleri


Endüstriyel Beton Zeminler

Okunma Sayısı: 3806 defa

Endüstriyel beton zemin uygulamaları; adından da anlaşıldığı üzere fabrika, atölye, depo, akaryakıt istasyonu, otopark, servis alanları, havaalanı pistleri gibi ağır yükler ve aşınmaya maruz endüstriyel zeminlerin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aşamaları kapsar.
Özellikle ülkemizde sanayicilerimizin endüstriyel beton zeminleri ile ilgili haklı yakınmaları, tamirat talepleri çatlaklar, yüzeyde tozuma, yetersiz yüzey düzgünlüğü ve tamir süresince işletmelerin atıl kalacak olmasından dolayı oluşacak maddi kayıplar, endüstriyel beton zemin uygulamasının önemini ve ciddiyetini göstermektedir.


Rampa Türleri

Okunma Sayısı: 3640 defa

Rampalar; kapalı, düz ve açık rampa olarak üçe ayrılabilmektedir. Kullanımda her rampa türünün kendine özel avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.


Depo Zemini

Okunma Sayısı: 3436 defa

Depo tasarımında başlangıç adımlarından bir tanesi de "depo zemini" konusundaki planlamalardır, inşaat aşamasından başlayarak depo zemini düzenlenirken temelde dikkate alınması gereken bazı konular bulunmaktadır.
Öncelikle dökülecek beton zeminin kalitesi, kalınlığı, düz ve pürüzsüz olması ile beraber üzerine döşenecek yer döşemesinin de uygunluğu ve kalitesi, zeminin taşıma kapasitesine etki eden temel unsurları oluşturmaktadır.
Eksik, hatalı ya da depolanan ürünün özelliklerine uygun olmayan malzeme ile yapılan zeminler; sürtünme, ağırlık, nem vb. faktörler karşısında kısa zamanda bozulabilmektedir.