Deponun Tanımı

Okunma Sayısı: 14994 defa

Uluslararası pazarlarda yoğun rekabetle birlikte işletme tedarik zinciri stratejisi içerisinde lojistik yetenekler ve depolama faaliyetleri daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda depo ve onunla birlikte dağıtım merkezlerinin rolleri yeniden tanımlanmakladır. Yeni tanımlama içerisinde müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında karşılanması, operasyonların hızlandırılması ve depolama gereksinimi bir arada değerlendirilmektedir.


Lojistik depo yönetimi konusunda kullanılmakta olan terimlerin başında "malzeme elleçleme (material handling)" gelmektedir. Basit bir şekilde malzeme elleçleme; malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasını ifade etmektedir. Mekanik olarak malzeme elleçleme ise malzemenin taşıma operasyonlarında farklı tipte alet edevat, cihaz ve ekipmanların ekonomik ve emniyetli bir şekilde kullanılmasıdır. Malzeme elleçleme ağırlıklı olarak malzemelerin elle (insan) veya mekanik olarak örneğin bir araç yardımıyla (konveyor, forklift, transpalet vb..) taşıması, kaldırma, yükleme ve boşaltması ile ilgili faaliyetleri ifade etmektedir.


Fiziksel Depolama ve Raf Sistemleri

Okunma Sayısı: 6798 defa

Fiziksel depolama depo içindeki alan kullanımı ile ilgilidir. Depolama alanı, açık zemin bölümler ve raf sistemlerinden oluşmaktadır. Ürünler depo içinde kaldıkları süre içinde bu alanlarda yerleştirilebilmektedir. Kısa ya da uzun süreli olarak ürünlerin depo içerisinde kaldıkları işlemler bütününe fiziksel depolama denmektedir.

Fiziksel depolama alanındaki malzeme elleçleme faaliyetleri; depo içinde gerçekleşen ürün hareketlerinden oluşmaktadır. Ürünler niteliklerine göre tahsis edilmiş ilgili depo bölümlerine yerleştirilirler. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda örneğin bir sipariş geldiğinde istenen ürünlerin ilgili depo bölümlerinden seçilip sipariş hazırlama veya sevkiyat alanına taşınması gerekmektedir.


Depo Emniyeti ve Yönetmelikler

Okunma Sayısı: 6733 defa

Lojistik süreç içerisinde depo alanları yüksek derecede riske ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır. Depo sahasında risklerin yüksek olması; kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanları (forklift vb.) ve ürünlerin bir araya gelerek oluşturdukları palet ve raf sistemlerinin ağırlık ve hacminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle depolar, risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereken yerlerdir.

Antrepo Tanımı ve Tipleri

Okunma Sayısı: 6061 defa

Antrepo; gümrüklenmiş ticari niteliğe sahip eşyaların konulduğu, gümrük mevzuatı vesair yasal düzenlemelerin uygulandığı kapalı veya açık alanlardır. Ticari nitelikli bir eşyanın üzerinde hak sahiplerinin sahip olma (mülkiyet) ile kullanım (tasarruf) hakları gibi iki önemli hakkı bulunmaktadır.


Sayfa 1 / 11