Makaleyi Oyla
(4 oy)

Malzeme Elleçleme Prensipleri

Okunma Sayısı: 5053 defa

Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü malzeme elleçleme prensiplerini on başlıkta toplamıştır

  • Planlama
  • Standartlaştırma
  • Çalışma
  • Ergonomi
  • Birim Yük
  • Alan Kullanımı
  • Sistem
  • Otomasyon
  • Çevre

Planlama

Plan, ekipmandan fayda sağlamak amacıyla; onu kullananlarla planlamacılar arasında görüş alışverişi yapılarak oluşturulmaktadır. Büyük ölçekli malzeme elleçleme projelerinde başarı; tedarikçiler, danışmanlar, yönetim, mühendislik, bilgisayar ve bilgi sistemleri, finans ve operasyondan gelen uzmanlarıda kapsayan takım anlayışını gerektirir. Malzeme elleçleme planı organizasyonun acil ihtiyaçları kadar stratejik amaçlarını da yansıtmaktadır.

Plan, mevcut yöntem ve problemleri, fiziksel ve ekonomik kısıtları, gelecekteki gereksinimleri ve hedefleri belgelemektedir. Plan; ürünün eş zamanlı mühendislik, süreç tasarımı, süreç yerleşimi, bağımsız ve ardışık tasarım uygulamalarına karşılık malzeme elleçleme yöntemlerini teşvik etmektedir.

Standartlaştırma

Malzeme elleçleme yöntemleri, ekipman, kontroller ve yazılımlar; gerekli esneklikten ödün vermeden, modülarite ve gelecekte değişebilecek beklentiler göz önüne alınarak performans amaçları ile başarı sınırları içinde standartlaştırılmaktadır.

Standartlaştırma, yöntem ve ekipman kullanımında daha az çeşit ve özgünleştirme anlamına gelmektedir. Planlamacı, çeşitli işletim koşulları altında ve çeşitli görevleri yürütebilecek yöntemleri ve ekipmanları seçmektedir. Standartlaştırma, işletim prosedürleri ve ekipmanlar kadar konteyner boyutları ve diğeryük biçimlerindeki bileşenler için de uygulanmaktadır.

Çalışma

Malzeme elleçleme işi üretkenlikten veya operasyon için gerekli hizmet seviyesinden ödün vermeden minimum seviyede tutulmaktadır. İş ölçümü, belirli bir mesafede birim zamanda taşınan malzeme elleçleme akışı (miktar, ağırlık veya zaman birimi başına parça) ile değerlendirilmektedir.
Gereksiz hareket ve taşımaların ortadan kaldırılması, kısaltılması veya birleştirilmesiyle süreçler basitleşir, böylelikle yapılan işin hacmi düşmektedir.
Belirli mesafede taşınan bileşenler hareket ettirilirken, tüm toplama ve dağıtım işlemleri ile depo içine malzeme yerleştirilmesi ya da depo dışına malzeme çıkartılması işlemleri göz önünde bulundurulmaktadır. Süreç yönetiminde operasyon akışı ve ekipman paylaşımı, işin hedeflenen biçimde yapılabilmesini sağlamak için hazırlanmaktadır.

Ergonomi

Ergonomi, işe uyum veya işgücünün yeteneklerine uygun çalışma koşullarını inceleyen bir bilimdir.
Depolarda ergonomik çalışma koşullarının oluşturulması; depo fiziksel yapısı ve muhafaza edilen ürünün özelliklerine göre ekipman seçilmesi, emniyetli ve etkin operasyonlar için malzeme elleçleme ekipmanlarının tasarımında insanın yetenekleri ve sınırlarının göz önünde bulundurulması, ekipmanın tekrarlı ve ağır olarak elle yapılan işleri ortadan kaldırmaya ve iş üretkenliği sağlamaya yönelik olması hususlarını kapsaması gerekmektedir.

Sonraki Sayfa >>>