Makaleyi Oyla
(4 oy)

Malzeme Elleçleme Prensipleri 2

Okunma Sayısı: 3173 defa

 

Alan Kullanımı

Tüm kullanılabilir alanların etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Alan, malzeme taşıma ve elleçleme operasyonlarında üç boyutlu olarak ele alınmakta ve kübik (dm3 veya m3 gibi) olarak hesaplanmaktadır.
Çalışma alanında, karışık ve düzensiz bölgeler ile operasyon yapılmasına izin vermeyen bloke olmuş bölgelerin planlama yapılarak organize edilmesi ve bir düzene sokulması gerekmektedir. Bu sayede depo kullanım alanı optimum seviyeye çıkartabilmektedir.

Sistem

Etkileşim halinde ve / veya bağımsız birimlerin oluşturduğu bütünün toplamına sistem denilmektedir. Malzeme hareketi ve depolama faaliyetleri; kabul, muayene, depolama, üretim, montaj, ambalajlama, birim yük haline getirme, sipariş toplama, yükleme, taşıma, vb. operasyonel sistemlerin sırasıyla ve koordinasyonlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle yapılmaktadır.
Sistem entegrasyonu tersine lojistik operasyonları da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirindeki tedarikçileri, üreticileri, dağıtımcıları ve müşterileri kapsamaktadır.

Otomasyon

Otomasyon, üretim ve hizmet faaliyetlerini yürüten ve kontrol eden elektro-mekanik cihazlarla desteklenen teknoloji, elektronik ve bilgisayar tabanlı sistemlerdir.
Malzeme elleçleme operasyonları, uygulanabilir alanlarda insanın fiziksel gücünü kullanma yapılabilmektedir. Bununla beraber emniyeti sağlamak, tekrarlı operasyonları hızlandırmak, işletme maliyetlerini azaltmak, istikrarı ve öngörülebilirliği sürekli hale getirmek, operasyon verimliliğini arttırmak için otomasyon sistemleri kullanılarak mekanik ve/veya otomatik olarak yapılmaktadır.
Mekanik veya otomatik sistemlerin kurulumu için yatırım yapılmadan önce süreçler ve yöntem! basitleştirilmekte ve/veya yeniden tasarlanmaktadır.
Bilgisayar destekli malzeme elleçleme sistemleri, malzeme akışı ve bilgi yönetiminin etkin entegrasyonu için birlikte değerlendirilmektedir. Bu sistemlerden tüm ürün, parça vb. unsurların otoma olarak elleçlenmesi beklenmektedir. Bu unsurların mekanize ve otomatik elleçlemeye uyum sağlayan özelliklere sahip olmalısı gerekmektedir. Otomasyonun başarısında tüm arayüzlerin uyumu (ekipman-ekipman, ekipman-yük, ekipman-operatör ve kontrol iletişimi) kritik öneme sahiptir.

Çevre

Çevre bilinci, gündelik hayatımızın çevre üzerinde olası olumsuz etkilerini tahmin etme, onları ortadan kaldırma ve doğal kaynakları israf etmeme arzusundan ortaya çıkmıştır.
Malzeme elleçleme sistemi ve alternatif ekipman seçiminde veya tasarımında bunların çevreye etkileri ve enerji tüketimi göz önünde bulundurulmaktadır.
Birim yüklerin korunması ve biçimlendirilmesinde kullanılan konteyner, palet ve diğer taşıma kaplarının malzemelerinin, mümkünse biyolojik olarak parçalanabilir ve/veya geri dönüşümü yapılabilir şekilde tasarımlanması tercih edilmektedir.

Hayat Eğrisi Maliyetleri

Esaslı bir ekonomik analiz, bütün malzeme elleçleme ekipmanları ve sistemlerinin tüm hayat maliyet eğrisini hesaba katmalıdır.
Hayat eğrisi maliyetleri, planlama, tedarik, yeni bir yöntemin yerleştirilmesi veya ekipmanın yeni bir parçasını elde etmek için başlangıç harcamalarından ekipmanın ve/veya yöntemin tamamının değiştirildiği zamana kadar geçen tüm nakit akışlarını içermektedir.
Hayat eğrisi maliyetleri; sermaye yatırımı, montaj, kurulum ve donanım programlama, eğiti sistem testi ve kabulü, işletim (işçilik, elektrik, su vb), bakım ve onarım, 2. el ve hurda maliyetlerini içermektedir.

Ekipman için önleyici ve öngörülebilir bir bakım planı hazır olmalıdır. Tahmini bakım ve yedek [ parça maliyeti ekonomik analize dahil edilmelidir. Eskimiş ekipmanların yenileri ile değiştirilmesi için uzun vadeli plan hazırlanmalıdır.
Ekipman satınalımlarında ölçülebilir maliyet birincil faktör olmasına karşın, alternatifler arasında seçimde kesinlikle tek faktör değildir. Pazarda rekabette etkili olan ve organizasyon için stratejik nitelikteki diğer faktörler mümkün olduğunca ölçümlenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

<<<<< Önceki Sayfa