Eşyanın Durma Yönünü Belirten Sembol

This Way Up
Bu işaretin bulunduğu kutular depolanırken ok ile belirtilen yön üste gelecek şekilde istiflenmelidir. İşaret özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, fotokopi makinesi, tekstil makineleri gibi ürünlerin kutularında bulunmaktadır.

 


Kırılacak Eşya Uyarı Sembolü

Fragile
Özellikle cam, porselen, elektronik devreler vb. kolay kırılabilir veya hasar görebilir parçalar içeren malzemelerin kutularında bulunan uyarı işaretidir. Bu işaretin bulunduğu kutular sert hareketlerle elleçlenmemelidir.

 


Kuru Tutunuz Sembolü

Keep Dry
Kuru tutulması gereken eşyaların ambalajlarının üzerinde bulunan uyarı işareti. Eşyanın (örneğin cep telefonları veya video kameralar vb.) ıslanması özelliklerini yitirmesine veya arızalanmasına neden olabilir, taşıma ve istiflemede dikkat edilmelidir.

 


Isıdan Koruyun Uyarı Sembolü

Protect From Heat
Bazı ürünlerin sıcaktan korunması gerekmektedir. Bu işaretin yanında ürünün tutulması gereken sıcaklık derecesi de verilebilir. Özellikle gıda ürünleri ve bitkisel ürünler kendileri için belirlenen sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.

 


İstifleme Yapmayın Uyarı Sembolü

Do Not Stack
Bu işaret üst üste istiflenmemesi gereken eşyaları belirtir. Ambalaj kutuları dengeli olmayabilir. Bazı eşyalar ambalajlı olsalar dahi üst üste istiflendiklerinde zarar görebilmektedirler. Bu uyarı işaretinin bulunduğu ambalajlar tek başına muhafaza edilmelidir.

 


Özenle Taşıma Uyarı Sembolü

Handle With Care
Elleçlenirken özen gösterilmesi gereken eşyaları belirtmektedir. Elektronik eşyalar, büyük makineler, otomobil yedek parçaları gibi kolay zarar görebilecek malzemelerin elleçlemesi yapılırken daha dikkatli olunmalıdır.

 


Sayfa 1 / 3