Makaleyi Oyla
(2 oy)

Depo Yatırım Planlaması ve Depo Türleri

Okunma Sayısı: 5113 defa

Depo yatırım planlamasında bulunan işletmelerin zorlandıkları alanların başında ürün-depo-müşteri etkileşiminin düzeyinin tespiti gelmektedir. Bu düzey, depo hizmeti sunmak isteyen girişimciyi genel ve spesifik (özel) depo yatırım değerlendirmesinde bir hayli zorlamaktadır.
Genel ve özel depoları şu şekilde açıklamak mümkündür:
Genel depolar, çoğunlukla ihracat-ithalat ürünlerine yönelik tasarlanan ve geçici bir şekiLde depolama yapılan genel özelliklerdeki depolardır. Bu depolarda paletli ürünler sırt sırta raf sistemi ile zemin üzerine yığma şeklinde konumlandırılır. Ürünler gruplanmış bir şekilde paletli şekilde bir arada tutulurlar. Kısa bir süre içerisinde eşyalar alıcısına ulaştırılmak üzere sevk edilirler. Lojistik sektöründe çok sayıda benzer özelliklere sahip bu tür depoların müşterisi çok fakat kâr marjı düşüktür.
Özel depolar, belirli bir amaca odaklı bir biçimde örneğin; müşteri, ürün ve işlevsellik temeli üzerine kurulur. Bu tip depolara örnek olarak ilaç ve tehlikeli madde depoları verilebilir. Ürünün saklama koşulları depolama operasyonlarında belirleyicidir. Özel depolamaya konu olan ürünler fiziksel, kimyasal ve ticari özellikleri bakımından hassasiyet gerektirir. Depo pazarında belirli sayıda bu özelliklerde depo olup müşterisi az fakat kâr marjı nispeten yüksektir.

 

Depo Türleri

Depolar taşıdıkları niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, mamul deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu, soğuk hava deposu ve antrepo gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısı ile faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları birbirinden farklı olmaktadır.

Depolar