Самоносеща Стелажна Система

Тази система представлява самоносеща складова система, която сама изгражда склада с прибавянето на покрив и стени.
Най-голямото и предимство, е че не се изисква предварително построена сграда.
Което намалява разходите за изграждане на склада с 18%-27% и спестяват време за въвеждане в експлоатация.
При тази система стелажната конструкция, носи собственото си тегло и това на складираните товари.
Самоизграждащите се складове могат да бъдат използвани както за складиране на стоки при нормална температура, така и при ниски температурни условия. При изготвянето на изчисленията в проекта за Самоносеща Стелажна Система ще бъдат взети под внимание сеизмичните фактори и природните влияния в региона

 

Catalogue & Brochure

Self Supported System Catalogue