Автоматизирана складова система

Автоматизирана система за съхранение е предпочитана при насипни и тежки продукти. Позволява увеличението на височината, както и капацитета на съхранение на стоката необходим за големите производители и логисични центрове.
Системата работи напълно автоматично и безпилотно, контролирана от програма WMS.

Предимствата на автоматизираните системи (AS / RS) могат да бъдат изброени, както следва:

 • Бърза и правилна експедиция;
 • Контрол и управление на WMS система, премахване на ръчни грешки за управление;
 • Спестяване на време по време на товарене и разтоварване;
 • Увеличаване на движението на продукти за 3-5 пъти;
 • Доставка на стоки без забавяне;
 • Онлайн стоков контрол;
 • Намаляване на разходите за материали, транспорт.

Сектори, където AS / RS системата е най-вече за предпочитане:

 • Фармацевтичната промишленост
 • Логистика
 • Разпределителни складове
 • Съхранение на електронни стоки
 • Автомобилни резервни части