Save time and space with the shuttle rack systems
Put an end to the loss of place with shelf systems
Right Address of Global Storage Solutions
Practical solutions for warehouse
 • Drive-in

  Drive-in

  Drive-стелажна система е най-доброто решение за малки складове и хладилни камери ...

  още
 • Стелажи за палети

  Стелажи за палети

  Pallet Racking System е перфектното решение за всеки склад съхраняващ палетно складирани стоки-различни по обем и вид. ...

  още
 • Конзолна стелажна

  Консольные Стеллажи

  Конзолна стелажна система е най-доброто решение за съхраняване на дълги материали...

  още

Самоносеща Стелажна Система

Тази система представлява самоносеща складова система, която сама изгражда склада с прибавянето на покрив и стени.
Най-голямото и предимство, е че не се изисква предварително построена сграда.
Което намалява разходите за изграждане на склада с 18%-27% и спестяват време за въвеждане в експлоатация.
При тази система стелажната конструкция, носи собственото си тегло и това на складираните товари.
Самоизграждащите се складове могат да бъдат използвани както за складиране на стоки при нормална температура, така и при ниски температурни условия. При изготвянето на изчисленията в проекта за Самоносеща Стелажна Система ще бъдат взети под внимание сеизмичните фактори и природните влияния в региона